Your search results

7. Zastúpenie pri vyjednaní podmienok – cena, termín sťahovania, zmluva

Po konzultáciach s vami rokujeme s kupujúcim a získame pre vás najlepšie možné podmienky. 

Na osobnom stretnutí vďaka vám zistíme všetky potrebné informácie o:

 • samotnej nehnuteľnosti
 • lokalite
 • susedoch
 • mesačných nákladoch
 • parkovaní v okolí
 • tom, ako rýchlo vám predaj nehnuteľnosti ponáhľa a ako dlho potrebujete v nehnuteľnosti ešte zotrvať
 • vami odpozorovaných benefitoch

Aké  ďalšie informácie budeme od vás potrebovať:

 • Technický stav nehnuteľnosti
 • Právny stav nehnuteľnosti
 • Záložné práva bánk, tretích osôb
 • Pri pozemku UPI – stanoviská dotknutých orgánov
 • Možnosti rekonštrukcie
 • Ochranné pásma či iné obmedzenia

Dokumenty a informácie, ktoré budeme pri predaji potrebovať:

 •           Kúpna zmluva, prípadne kolaudačné rozhodnutie,
  projekt, náklady na výstavbu

 • Ročné vyúčtovanie nákladov, zálohové predpisy
 • Znalecký posudok (ak ním disponujete)
 • UPI, prípadne iné vyjadrenia dotknutých orgánov*
 • Pôdorys nehnuteľnosti

*v prípade pozemku

Cieľ konzultácie:

Cieľom úvodnej konzultácie bude vzájomné spoznanie sa a získanie dôvery. Hneď na začiatok budeme potrebovať od vás získať všetky pre nás dôležité informácie, ktoré neskôr budeme používať pri prezentácii vašej nehnuteľnosti a pri styku s potenciálnym záujemcom. Tiež si povieme, ako veľmi vám predaj nehnuteľnosti ponáhľa a aké sú vaše podmienky predaja.

Následne je veľmi dôležité si určiť reálne očakávania a požiadavky za vašu nehnuteľnosť. Je potrebné myslieť na to, že v súčasnosti je neefektívne ponúknuť byt na predaj za 2-krát vyššiu cenu, ako je momentálne priemer na trhu s nehnuteľnosťami. Je pre nás nesmierne dôležité ponúknuť vám reálne služby s výsledkom, s ktorým budú všetky strany maximálne spokojné. 

 

V prípade možných komplikácií či už z právneho alebo technického hľadiska sme pripravení vám byť maximálne nápomocní a viesť celý proces predaja nehnuteľnosti k pozitívnemu výsledku.

Ako predáme vašu nehnuteľnosť v 8 krokoch:

1. Konzultácia, obhliadka nehnuteľnosti, určenie vašich priorít

2. Určenie správnej ceny a marketingového plánu predaja

3. Príprava nehnuteľnosti na predaj

4. Zhotovenie profesionálnych fotografií, videa, 3D prehliadky

5. Realizácia marketingového plánu predaja

6. Profesionálna prehliadka nehnuteľnosti záujemcom (online aj offline)

7. Zastúpenie pri vyjednaní podmienok – cena, termín sťahovania, zmluva

8. Príprava zmlúv a zabezpečenie spôsobu úhrady

Compare Listings